0% Play Pause
低音质
我们不能永远年轻,也没有什么可以永恒。一段记忆,一曲音乐,甚至一场灾难,都会随风而逝。但只要我们有过梦想并为之努力过,只要我们所做的事曾经被铭记,只要我们曾经散发出哪怕一瞬的耀眼光芒。这便是永恒。
FLAC Forever Young - Gregorian Chants
MP3/320K Autumn's Wind - Joohyun Gil
FLAC 最初 - 逆时针向
FLAC Presence (Relaxing Mix) - KoolSax
MP3/320K Beauty - Painless Destiny
FLAC Tree of Life (No Choir) - Audio Machine
FLAC Adventure Time - Philter
FLAC Walking with Ghosts (Chill out Mix) - David Wright
FLAC Adoramus - Libera&Ian Tilley&Robert Prizeman
FLAC Blackheart - Two Steps From Hell
MP3下载320K:Forever Young - Gregorian Chants Autumn's Wind - Joohyun Gil 最初 - 逆时针向 Presence (Relaxing Mix) - KoolSax Beauty - Painless Destiny Tree of Life (No Choir) - Audio Machine Adventure Time - Philter Walking with Ghosts (Chill out Mix) - David Wright Adoramus - Libera&Ian Tilley&Robert Prizeman Blackheart - Two Steps From Hell 我们不可能永远年轻,也没有什么东西可以是永恒的。一段记忆,一曲音乐,甚至是一场灾难,都会随风而逝。但只要我们有过梦想并为之努力过,只要我们所做的事曾经被铭记,只要我们曾经散发出哪怕一瞬的耀眼光芒。这便是永恒了。
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入听雨轩

举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入听雨轩

全部评论
(8)
海藏持轮 2018-11-3 15:31:10
好,漂亮,谢谢楼主!
半城 2018-11-20 15:14:20
好听
南斋先生 2018-12-6 21:54:57
舒服  
我以为似水年华1 2018-12-26 08:40:45
好听谢谢
水月 2018-12-26 12:31:48
真好听!!!
爱德林 2018-12-31 16:20:28
谢谢楼主那么用心
slakong 2020-12-19 13:53:27
山北东西寺,高人永远师。
来游亦前定,回首独移时。
社散白莲尽,山空玄鹤悲。
何年陶靖节,溪上送行迟。
——不到东西二林 宋·苏辙
cuijianzong 2021-2-19 21:10:14
66666666
发表评论
  • 关注微信听节目
  • 微信公众号 ityx